DU HỌC SINH

Du học sinh khóa 3 – Trường TCN Hòa Bình Xuân lộc tại Nhật Bản

1. Chào kính Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục Gp. Xuân Lộc và Đức cha cố Đaminh Nguyễn Chu Trinh, xin các Ngài chúc lành trước khi lên đường du học tại Nhật Bản ( TGM Xuân

Du học sinh khóa 3 – Trường TCN Hòa Bình Xuân lộc tại Nhật Bản

1. Chào kính Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục Gp. Xuân Lộc và Đức cha cố Đaminh Nguyễn Chu Trinh, xin các Ngài chúc lành trước khi lên đường du học tại Nhật Bản ( TGM Xuân

Thánh lễ đầu tiên của Du Học Sinh Hoà Bình – Khoá 3 tại Nhật Bản

Thánh lễ đầu tiên của Du Học Sinh Hoà Bình – Khoá 3 được cử hành lúc 18:00′ ngày 25/04/2017, tại địa chỉ Saitamaken, Asakashi, Nakacho 1-10-1, Kyaratto Uchida 302, do cha Giuse Nguyễn Văn Uy – hiệu trưởng trường

Du Học Sinh trường TCN Hòa Bình tại Nhật Bản : Bổn Phận và Sứ Mạng

Trường Trung cấp nghề Hòa Bình liên kết đào tạo với Học Viện Taiken – Nhật Bản từ tháng 10/2014. Đến nay, trường Hòa Bình đã gửi gần 100 học sinh đến học tại Học viện Taiken. Nên hằng năm,