Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, trình độ Trung cấp (năm 2021)

Lúc 8g00’, ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại phòng Hội trường – trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL) tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, trình độ Trung cấp các nghề đang giảng dạy tại trường CĐ.HBXL.

Thành phần tham dự buổi thẩm định chương trình đào tạo gồm: Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc; đại diện phòng Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN) thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai (LĐ-TB&XH); Các nhà giáo đang tham gia giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Lãnh đạo, đại diện các doanh nghiệp liên kết với nhà trường.

Phát biểu khai mạc, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy – thư ký Hội Đồng Quản Trị – Quyền Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc nói lên tầm quan trọng của việc thẩm định chương trình đào tạo trong kế hoạch giáo dục của trường, nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu “Thăng Tiến Con Người Toàn Diện” dựa trên ba giá trị cốt lõi: Đạo đức – Kiến thức – Công nghệ. Linh mục Hiệu trưởng cũng cám ơn Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp đã luôn hỗ trợ nhà trường trong công tác chuyên môn. Ước mong trong kỳ thẩm định này nhà trường sẽ nhận được thêm những đóng góp quý báu của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực dạy nghề, tuyển dụng.

ThS. Nguyễn Văn Quang – trưởng Phòng Đào tạo đã thay mặt Ban Chủ nhiệm trình bày tóm tắt nội dung và quá tình xây dựng chương trình đào tạo. Sau 4 tháng nỗ lực làm việc, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường; Sự hỗ trợ tận tình của các phòng ban; Sự phối hợp nhiệt thành của các nhà giáo, nhà quản lý, và doanh nghiệp; Sự cố gắng nỗ lực của các thành viên trong tổ biên soạn chương trình của các khoa nghề, Ban Chủ nhiệm đã xây dựng và nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo của các nghề.

Theo đánh giá của các Hội đồng thẩm định, chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, trình độ Trung cấp của các nghề đang giảng dạy tại trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc được xây dựng bám sát mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra theo năng lực, định hướng ứng dụng nghề nghiệp của người tốt nghiệp cũng như định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp. Thời gian đào tạo cho Hệ Trung cấp là 2,5 năm và Hệ Cao đẳng là 3 năm, Hệ Liên thông là 1 năm. Với thời lượng lý thuyết, thực hành phù hợp với định hướng ứng dụng, đảm bảo mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của các ngành nghề, giúp Sinh viên học sinh có đủ kiến thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của các vị trí làm việc tại doanh nghiệp.

Trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng thẩm định, thay mặt Ban Chủ nhiệm soạn thảo chương trình, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó tập trung vào nội dung: Ban biên soạn cần bám sát thực tế trong nước, trong địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực để triển khai xây dựng nội dung Chương trình Đào tạo cho phù hợp. Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các tổ biên soạn tài liệu. Hội đồng thẩm định thống nhất: Tài liệu đào tạo – Chương trình đào tạo đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa thêm để hoàn thiện hơn.

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Nghề Quản Trị Mạng Máy Tính, Kỹ Thuật Sửa Chữa & Lắp Ráp Máy Tính
 1. TS. Lê Thanh Lành – Chủ tịch, Phó Trưởng Khoa Công nghệ – Đại Học Công nghệ Đồng Nai
 2. Ông Đặng Văn Dạng – Phó Chủ tịch, Cán bộ Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai
 3. ThS. Đặng Thành Hảo – Thư ký, Trưởng Khoa CNTT- Trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
 4. ThS. Lê Tiến Dũng – Phản biện 1, Giảng viên Khoa Công nghệ – Đại Học Công nghệ Đồng Nai
 5. ThS. Cao Thị Hồng Sanh – Phản biện 2, Giảng viên Khoa thống kê & CNTT – Trường Cao đẳng Thống Kê 2
 6. ThS. Lê Thị Thu – Ủy viên, Giảng viên Trung tâm tin học và ngoại ngữ – Phân Hiệu Đại Học Lâm Nghiệp
 7. Ông Vũ Minh Hào – Ủy viên, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Hào Huân
 1. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Nghề Thiết Kế Đồ Hoạ, Tin Học Văn Phòng
 1. ThS. Thái Quốc Thắng – Chủ tịch, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Đồng Nai
 2. Ông Đặng Văn Dạng – Phó Chủ tịch, Cán bộ Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai
 3. ThS. Nguyễn Văn Quang – Thư ký, Trưởng Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
 4. ThS. Lưu Quang Vinh –  Phản biện 1, Giảng viên Mỹ Thuật ứng dụng – Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ Thuật Đồng Nai
 5. ThS. Cao Thị Hồng Sanh – Phản biện 2, Giảng viên Khoa thống kê & CNTT – Trường Cao đẳng Thống Kê 2
 6. ThS. Trần Thị Thuận – Ủy viên, Giảng viên Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm – Đại học Đồng Nai
 7. ThS. Ngô Minh Sang – Ủy viên, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty Gạch men Phương Nam

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ

 1. ThS. Nguyễn Đức Quý – Chủ tịch, Giảng viên Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực – Trường Đại học Lạc Hồng
 2. Cán bộ Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai – Phó Chủ tịch
 3. ThS. Trần Thế Liên – Thư ký, Trưởng Khoa Công nghệ Ô tô – Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
 4. ThS. Đỗ Đăng Khoa – Phản biện 1, Giảng viên Kỹ thuật Cơ khí – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
 5. CN. Nguyễn Hữu Khánh – Phản biện 2, Giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
 6. ThS. Phạm Công Sơn – Ủy viên, Giảng viên Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực – Trường Đại học Lạc Hồng
 7. Ông Phạm Minh Trung – Ủy viên, Giám Đốc Công ty TNHH Ô Tô Biên Hòa

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA MỘC

 1. CN. Phạm Vũ Trường Sơn – Chủ tịch, Phó khoa Mỹ thuật công nghiệp – Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ Thuật Đồng Nai
 2. Cán bộ Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai – Phó Chủ tịch
 3. KS. Đặng Hoàng Xinh – Thư ký, Trưởng Khoa Mộc – Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
 4. Ông Hà Huy Tuấn – Phản biện 1, Giám đốc Công ty cổ phần trang trí nội thất ACC Đồng nai
 5. ThS. Nguyễn Hữu Tân – Phản biện 2, Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc đầu tư xây dựng DONA HOUSE
 6. CN. Nguyễn Đức Tâm – Ủy viên, Giảng viên Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
 7. ThS. Hoàng Văn Anh – Ủy viên, Giảng viên Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ Thuật Đồng Nai

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

 1. ThS. Đinh Công Sang – Chủ tịch, Giảng viên Khoa Điện – Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai
 2. Ông Ngô Quốc Đạt – Phó Chủ tịch, Cán bộ Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai
 3. ThS. Đào Phương Tùng – Thư ký, Giảng viên Khoa Công nghệ – trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
 4. ThS. Đặng Quang Tài – Phản biện 1, Giảng viên Khoa Kỹ thuật – Trường Đại học  Đồng Nai
 5. ThS. Nguyễn Duy Nam – Phản biện 2, Giảng viên Khoa Công nghệ – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
 6. ThS. Văn Bá Tài – Ủy viên, Giảng viên Khoa Công nghệ – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
 7. Ông Nguyễn Văn Tiệp – Ủy viên, Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Nhất Thành

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ

 1. ThS. Tạ Văn Tám – Chủ tịch, Giảng viên Khoa cơ khí – Trường Cao đẳng Long Thành
 2. Cán bộ Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai – Phó Chủ tịch
 3. ThS. Nguyễn Thanh Dũng – Thư ký, Giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Đồng Nai
 4. KS. Trần Trung Kiên – Phản biện 1, Giảng viên Khoa cơ khí – Trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai
 5. KS. Nguyễn Hùng Cường – Phản biện 2, Giảng viên Khoa cơ khí – Trường Cao đẳng Lilama
 6. KS. Nguyễn Kim Hoan – Ủy viên, Giảng viên Khoa cơ khí – Trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
 7. Ông Hà Quốc Huy – Ủy viên, Giám sát kỹ thuật Công ty TNHH Bosch Việt Nam

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA ĐIỆN LẠNH

 1. CN. Nguyễn Thành Danh – Chủ tịch, Trưởng Khoa Điện Lạnh – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Long Thành
 2. Cán bộ Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai – Phó Chủ tịch
 3. ThS. Nguyễn Đức Duy – Thư ký, Trưởng Khoa Điện Lạnh – Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
 4. ThS. Nguyễn Xuân Lâm – Phản biện 1, Giảng viên Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
 5. ThS. Nguyễn Hoàng Anh – Phản biện 2, Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Đồng Nai
 6. ThS. Diệp Trung Hiếu – Ủy viên, Giảng viên Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
 7. Ông Trần Trọng Hiệp – Ủy viên, Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Anh Nhất

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA DU LỊCH

 1. ThS. Vũ Đức Cường – Chủ tịch, Trưởng bộ môn – Khoa Du lịch – Đại Học Lạc Hồng
 2. Ông Hồ Văn Phong – Phó Chủ tịch, Phó Trưởng Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai
 3. TS. Nguyễn Văn Quyết – Thư ký, Nguyên Phó giám đốc Sở Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch tỉnh Đồng Nai
 4. ThS. Phan Văn Hải – Phản biện 1, Giảng viên – Khoa Du lịch – Đại Học Lạc Hồng
 5. CN. Trần Văn Tỉnh – Phản biện 2, Trưởng bộ môn – Khoa Quản Trị – trường Cao Đẳng Sonadezi
 6. CN. Nguyễn Thị Minh Thương – Phản biện 3, Giảng viên – Khoa Quản trị  – trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai
 7. TS. Nguyễn Tiến Mạnh – Ủy viên, Giảng viên – Khoa Du Lịch – trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
 8. ThS. Phạm Đình Sửu – Ủy viên, Giảng viên – Khoa Du Lịch – trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
 9. Ông Nguyễn Đức Độ – Ủy viên, Giám đốc Nhà Hàng – Khách sạn Thiên Ân

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA MAY

 1. ThS. Lương Thị Hương Thảo – Chủ tịch, Trưởng Khoa Kỹ thuật Công nghệ – Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi
 2. Cán bộ Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai – Phó Chủ tịch
 3. ThS. Dương Cao Thanh – Thư ký, Trưởng Khoa May thời trang – Trường CĐ Hòa Bình Xuân Lộc
 4. CN. Trương Thị Nhật Lệ – Phản biện 1, Giảng viên – Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi
 5. ThS. Phạm Thị Mai Xuân – Phản biện 2, Giảng viên – Trường CĐ Kinh tế – kỹ thuật Vinatex TP.HCM
 6. CN. Nghiêm Thị Nhung – Ủy viên, Giảng viên – Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi Đồng Nai
 7. Ông Phan Anh Tuấn – Ủy viên, Trưởng Phòng Nhân sự Cty  TNHH Thời trang Nam Lê

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA KẾ TOÁN

 1. ThS. Lý Thị Thu Hiền – Chủ tịch, Trưởng bộ môn – Trường Đại học Lạc Hồng
 2. Cán bộ Phòng GDNN – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai – Phó Chủ tịch
 3. ThS. Đinh Thị Lệ Quyên – Thư ký, Trưởng Khoa Kế Toán – Trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
 4. Bà Nguyễn Hoàng Phương Ngân – Phản biện 1, Giám đốc công ty TNHH Nhất Đồng Tâm
 5. ThS. Trần Thị Huyên – Phản biện 2, Trưởng bộ môn – Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai
 6. ThS. Trần Trung Hiếu – Ủy viên, Giảng viên – Trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
 7. ThS. Phạm Hoài Diễm – Ủy viên, Giảng viên – Trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
Từ khoá:

Bài viết liên quan TIN TỨC