Thông báo dời lịch thi tốt nghiệp nghề – Đợt 2

Hội đồng thi tốt nghiệp nghề năm 2020 quyết định dời lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp ( Đợt 2)

Từ khoá:

Bài viết liên quan THÔNG BÁO