Thông báo: kéo dài thời gian nghỉ học cho đến hết ngày 19/04/2020

Kính gởi quý Linh mục, tu sĩ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, sinh viên học sinh trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc.

Thực hiện công văn số 3517/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 31/03/2020 về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh, đến hết ngày 19/4/2020.

Đề nghị mọi người thực hiện các chỉ dẫn của Tòa Giám Mục nơi mình cư trú và của nhà nước, để góp phần phòng trách dịch bệnh cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Từ khoá:

Bài viết liên quan THÔNG BÁO